Pomoc blízkým, pečujícím

V prvních článcích původního webu jsem psal o druhém břehu. Myslel jsem tím, že jsem se ocitl v pozici, na kterou jsem nebyl zvyklý. Z lékaře jsem stal se náhle pacientem. Jak jsem ale z reakcí vycítil, mnozí to pochopili, jako pocity z druhého břehu života. I když jsem od tohoto břehu daleko nebyl a mnoho nescházelo, abych...

Mohu Vám říct, že se cítí hrozně. Tedy, pokud si uvědomuje svůj stav. Najednou je závislý na pomoci druhých, neumí to, co dříve uměl. V každém případě potřebuje podporu. Potřebuje cítit, že je tady a že není opuštěn.
O této nezáviděníhodné situaci se vám budu snažit napsat vše, co jsem za těch deset let v roli...

Handicap

06.12.2021

Lidé po poškození mozku sice mívají různě velký tělesný deficit. To ale neznamená, že jsou na tom hůř, než někteří zdraví. Dovedou žít naopak kolikrát kvalitněji. Díky své životní situaci mají jinak srovnané životní postoje. Některé problémy běžného života vnímají jako malicherné.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu