Handicap

06.12.2021

,,Lidé s těžkým údělem handicapu jsou hrdinové, kterým se netleská, a zasluhují si hlubokou úctu. Je prospěšné pro každého z nás zastavit se v běhu života a zamyslet se nad jeho smyslem. Toho vlastního i těch kolem nás. Hledejme sílu v lidském společenství, ve vzájemné úctě,
v lásce, ve vztahu člověka k člověku."

Lidé po poškození mozku sice mívají různě velký tělesný deficit. To ale neznamená, že jsou na tom hůř, než někteří zdraví. Dovedou žít naopak kolikrát kvalitněji. Díky své životní situaci mají jinak srovnané životní postoje. Některé problémy běžného života vnímají jako malicherné.