UDEŘILA NAJEDNOU A ..... SVĚT SE ZHROUTIL

MRTVICE

ZMĚNIL SE MI ŽIVOT I MOJE SCHOPNOSTI ŽÍT SMYSLUPLNĚ.

JÁ ALE CHCI ŽÍT

CO DÁL? JAK Z TOHO? 
pocity pacienta a jak se s nimi má vyrovnat rodina
O tom je celý tento web

Přepadla nejen mě. 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu

Nejsem ale jediný, komu to obrátilo dosavadní život naruby.

Obrovskou zátěž nesou pečující, většinou rodina.

To oni jsou oporou při neskutečně dlouhé cestě za přijatelným uzdravení

Tyto stránky jsou také pro ně.

DĚKUJI VÁM ZA  VŠECHNY BOJOVNÍKY

MUDr. Václav Lukáš, dr(zavináč)pomrtvici.cz, +420 775 5415424, www.pomrtvici.cz 

Nejnovější články na mém webu

CHCETE VĚDĚT VÍC? 

Je-li nutné řešit péči o nemocného v domácích podmínkách, zadejte si do vyhledávače na internetu heslo "domácí péče".

DOMŮ

21.01.2022

Pacient se ocitl v nemocnici. . . Je náhle mimo domov.
Většinou je pro to vážný důvod. Po nějaké době uvažuje (pokud je toho schopen) o tom, zda by mohl domů. Stejně uvažuje i rodina. Lékař možná mluví o brzkém propuštění. Nastává otázka, zda je přesun domů dobrý.
Doma je to nejlepší. Bez pochyb. Člověk...

Když se člověk dostane do momentu, kdy si začne uvědomovat, co může a co neumí, resp. co pokazila mrtvice a čeho je schopen, je nutné uvědomit si, co se asi rehabilitací zlepší a co je je vážnější a možná trvalejší problém. Potom je nutné přizpůsobit se. V té souvislosti se ptávám:" Co dělá pes, když přijde o nohu? ...... No běhá po třech. " ...

Cévní mozkové příhody lze také dělit podle místa, kde a proč problém vznikl.
Vždy dochází k
nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem a živinami. Mozek potřebuje ke své činnosti zhruba 20% celkové spotřeby kyslíku. Je-li přísun krve do určité oblasti zastaven déle než 4-5 minut, dochází obvykle k definitivnímu odumření neuronů (mozkových buněk).
V...

První kroky

27.12.2021

HLAVNÍ je vědět, co poškození mozku způsobilo (v případě mrtvice - cévní mozkové příhody vědět příčinu nedokrvení mozku). Samozřejmé je nechat se dobře vyšetřit, abychom věděli, co je poškozeno, co funguje špatně a s tím souvisí další důležitý krok. Je nutné stanovit správný postup a cíle, které by měly být především reálné. Měly by vycházet z...

STRACH

18.12.2021

Web jsem založil na jaře 2012, tři roky po příhodě. Tento článek jsem napsal 4 roky po té nejsilnější mrtvici (2013). (Kurzívou jsem teď /2021/ napsal krátké poznámky.)

Jako lékař - neurolog jsem byl opakovaně zasažen mrtvicí. Zážitek to byl hrozný. Nejen pro mne, ale i pro blízké. Protože se domnívám, že bych přiblížením svých trablů mohl pomoct více lidem, pustil jsem se do tohoto webu a blogu. Pomocných aktivit bych měl ale rád více. Do dnešního dne pár rozhovorů, přednášky a další, co by mohlo pomoci.

2.1.2009 jsem se, z plného zdraví a aktivit, ocitl náhle na nemocničním lůžku jedné neurologie. Nebyl jsem ani na JIP, ani "na kyslíku". Obojí by mělo v současné době patřit k základním opatřením. Zvláště, jsou-li budována tzv. iktová centra a postupy na nich jsou sjednoceny

VAROVÁNÍ

14.12.2021

V A R O V Á N Í před neschválenými léky

První rehabilitace by měla začít již v prvních hodinách a dnech po záchraně života ještě na JIP nebo iktové jednotce. Důležitá je hlavně tzv. pasivní rehabilitace. To je udržování rozsahu pohybu i tam, kde to člověk neumí sám. Součástí by měla být masáž nefunkčních svalových skupin. Zabrání se tím vzniku nepříjemných komplikací a končetina...

V prvních článcích původního webu jsem psal o druhém břehu. Myslel jsem tím, že jsem se ocitl v pozici, na kterou jsem nebyl zvyklý. Z lékaře jsem stal se náhle pacientem. Jak jsem ale z reakcí vycítil, mnozí to pochopili, jako pocity z druhého břehu života. I když jsem od tohoto břehu daleko nebyl a mnoho nescházelo, abych...

Mohu Vám říct, že se cítí hrozně. Tedy, pokud si uvědomuje svůj stav. Najednou je závislý na pomoci druhých, neumí to, co dříve uměl. V každém případě potřebuje podporu. Potřebuje cítit, že je tady a že není opuštěn.
O této nezáviděníhodné situaci se vám budu snažit napsat vše, co jsem za těch deset let v roli...

Informace, které se týkají něčeho, čemu nerozumíme, v čem nejsme odborníky, bychom si měli ověřovat z více zdrojů.

Handicap

06.12.2021

Lidé po poškození mozku sice mívají různě velký tělesný deficit. To ale neznamená, že jsou na tom hůř, než někteří zdraví. Dovedou žít naopak kolikrát kvalitněji. Díky své životní situaci mají jinak srovnané životní postoje. Některé problémy běžného života vnímají jako malicherné.

"Smysluplně"je vyjádření toho, co chci, co mě uspokojuje a co mohu.
Dovádí mě k tomu různé okolnosti. A nepřicházejí tak, jak bych s přál. Nikdo si to nepřeje a nikdo to nečeká. Vždy je to ale o tom, že chci žít, jak to jde. Vlastně jestli nechci skončit. Věk je rozdílný. To rozhodnutí přichází v kterémkoliv věku....

Může to být "nesplněný sen", ale i cokoliv, co jsem chtěl, ale nemohl. Jak žít dál. Dá se to překonat? Zvládnu to?

FAST je anglická zkratka důležitých čtyř pravidel nutných při první pomoci u mrtvice - cévní mozkové příhodě. "F" je face (tvář). Všímáme si případné asymetrie tváře při úsměvu, zapískání, řeči. Tvář je křivá a na nemocné straně je pokleslý koutek. "A" symbolizuje arm (paži, ruku). Po předpažení (ztíženém zavřením očí) dochází na postižené straně...

Chci žít!

05.12.2021

CHCI ŽÍT!
Cévní mozková příhoda, úraz, infekce, ... cosi náhle změní dosavadní život. Ten se často v okamžiku obrátí naruby. Pokud máme štěstí a přežijeme, tak nás čeká (většinou) hodně dlouhá cesta, která vyžaduje nesmírné odhodlání, obrovskou vůli a trpělivost. Od našeho okolí, zejména nejbližších i velkou dávku tolerance. Cílem této cesty, třeba...

Má mrtvici?

05.12.2021

Jak se mrtvice pozná?
Stoprocentní jistota není zprvu nikdy.
Člověk se chová jinak,
cokoliv funguje jinak. Vypadávají mu předměty z rukou, je náhle nešikovný, neobratný. Mluví nesmysly, nerozumí, nepoznává lidi. Existuje poměrně jednoduchý test, který se jmenuje "FAST". Je to z angličtiny a znamená to "F" - face (tvář), "A" - arm (paže), "S" -...

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu