Příspěvek na péči

22.01.2022

Příspěvek na péči

POMOC
POMOC

je hlavní součást pomoci státu ve vaší nelehké situaci. První webové stránky, které byste měli prostudovat, jsou tyto: Min.práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/...

Totéž ministerstvo, ale již konkrétnější iformace https://www.mpsv.cz/statni-socialni-podpora
www.uradprace.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou je pečováno, ne člověku, který se stará. 
Účelem je zajistit jí, co nejlepší péči.

Poslední úprava od července 2019

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 
 stupeň I (lehká závislost) 3 300 Kč, 
 stupeň II (středně těžká závislost) 6 600 Kč, 
 stupeň III (těžká závislost) 9 900 Kč, u osob, které využívají pobytové sociální služby,
                                            13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby, 
  stupeň IV (úplná závislost) 13 200 Kč, jde-li o  u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
                                             19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

stupeň I (lehká závislost)
880 Kč,
stupeň II (středně těžká závislost) 4 400 Kč
stupeň III (těžká závislost) 8 800 Kč, jde-li o u osob, které využívají pobytové sociální služby,
                                                            12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby  
stupeň IV (úplná závislost) 13 200 Kč, u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
                                                               19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

Podrobnější informace najdete tady