PTEJTE SE !   PIŠTE !   POMŮŽETE NEJEN SOBĚ ! 

Jako lékař jsem se po iktu ocitl mezi pacienty. Mám tedy vlastní zkušenost s poškozením mozku a se zápasem o život. Následky osobně zažívám i jako pacient. Prošel jsem několik neurologií  a rehabilitačních pracovišť (ta "zubatá" se pokoušela vícekrát). Zde najdete odpovědi. Můžete se ptát, diskutovat. (jak chcete - veřejně, či anonymně). Je to lidská, především vlastními zkušenostmi a prožitkem podepřená, srozumitelná komunikace.

   

Pracoval jsem jako lékař- neurolog a NÁHLE (jak to bývá) jsem se v lednu 2009 ocitnul na "druhé straně"- mezi pacienty.

   Během své rehabilitace, opakovaných atak a vnitřního boje se zubatou, za nesmírně trpělivého tolerování mých doprovodných výstřelků a kolísání nálad, jsem se potkal s mnoha spolupacienty s různými poruchami, nemocemi (mrtvicemi i dalšími poškozeními mozku), ale také se zdravotníky. Kvalitních i horších přístupů. Jako lékař si tedy mohu povědět i "svoje" z přechodu na "druhou stranu". Jsou to z velké části soukromé, osobní postřehy a pocity, korigované obecnými pohledy. Je to tedy opravdu pohled z "druhého břehu"

   Založil jsem tyto stránky veden chutí pomoci těm, kteří o to stojí - "naděje umírá poslední", . . . i slovo pomáhá....

   K užitku lidem v situaci, ve které jsou v okamžiku vrženi do nezáviděníhodného běhu událostí, buď sami, nebo blízcí, na jejichž bytí jim záleží (cévní mozková příhoda i jiné příčiny - úraz, nádor, či jiný důvod). 

                                                                                          Ale !!!

Chybí odborné zázemí, především v oblasti tzv. "následné péče" .           

Je neuvěřitelně, že existuje mnoho dobrovolných organizací, které

- se snaží  zoufale, desorientovaně a dříve neznaje tuto problematiku, POMOCT, jak to jde,

- se snaží  sehnat kdekoliv a jakkoliv prostředky na POMOC svým blízkým

- se snaží  orientovat v systému našeho zdravotnictví a sociálních službách

- se snaží  chytit PEVNÝ BOD ve svém strádání a denním boji

avšak postrádají odborný pohled, či jakoukoliv pomoc, toto nabízím, seč mi síly a možnosti budou stačit

a navíc chybí koordinace a místo, aby síly spojilily, řeší mnohdy stejné problémy samostatně

Zprvu jsem byl v péči zdravotnických zařízení.To mně "odpíchlo" ode dna, NICMÉNĚ v dalším velmi pomáhá RODINA, existence organizací jako je CEREBRUM ( www.cerebrum2007.cz), ICTUS(www.ictus.cz),  PRVNÍ KROK (www.prvnikrok.cz).

.

luk 

STEJNÁ, PODOBNÁ TÉMATA se mohou opakovat, resp. třeba budou probírána trochu jinak, protože lidské osudy se částečně opakují, resp. opakují se nepříjemné situace a proto je potřeba opakovat znova a znova to samé. Lidé jsou situací zaskočeni (jak nemocní, tak pečujícící ) a navíc se tímto tématem většinou zabývají, až když nastane,... o nějaké prevenci mluvit nelze, málokdo jí věnuje větší pozornost. Každý je jiný, žije někde jinde, s někým jiným, poškození mozku je různé, nelze srovnávat.

Václav 8.5.2012