Mrtvice, co je to?

05.12.2021

Mrtvice se odborně nazývá cévní mozková příhoda, někdy iktus (ictus). Ale má i lidové názvy, třeba "pepka", "kleplo ho", "trefil ho šlak", .... Co to tedy je?
Mrtvice je označení stavu, kdy nějaká tkáň v souvislosti s horším, nebo úplným přerušením toku důležitých živin pracuje špatně. 
V případě mozku to znamená, že určitá část mozku nedostane nebo nedostává dostatek především kyslíku. V krajních situacích, kdy tento stav trvá několik minut, dochází k trvalému poškození mozkových buněk.
To se projevuje jakýmkoliv chybným vykonáváním normální funkce  (člověk se špatně pohybuje, špatně mluví, nerozumí, ... cokoliv nepracuje správně)