FAST - čtyři pravidla života

05.12.2021

FAST je anglická zkratka důležitých čtyř pravidel nutných při první pomoci u mrtvice - cévní mozkové příhodě. "F" je face (tvář). Všímáme si případné asymetrie tváře při úsměvu, zapískání, řeči. Tvář je křivá a na nemocné straně je pokleslý koutek. "A" symbolizuje arm (paži, ruku). Po předpažení (ztíženém zavřením očí) dochází na postižené straně k poklesu. Nemocnému vypadávají předměty z ruky, je neobratný. "S" vyjadřuje speech (řeč), tzn., že se soustředíme na jakoukoliv poruchu, zhoršení řeči nebo porozumění. Člověk může mít zhoršené vyslovování, někdy špatně rozumí. To lze vyzkoušet tím, že se ho zeptáme, jak se jmenuje, kde je..... Můžeme ho vyzvat, aby řekl krátkou větu (třeba: "dnes je boubelatá obloha s třemi mraky"). "T" znamená time (tedy čas). Nesmírně důležité pravidlo, které může člověku zachránit nejen život, ale i rozsah případných následků cévní mozkové příhody. Je totiž nutné okamžitě volat rychlou záchrannou službu 155 nebo 112.