Má mrtvici?

05.12.2021
TYPICKÝ OBRAZ CMP - spadlý koutek, pokrčená horní končetina, natažená dolní
TYPICKÝ OBRAZ CMP - spadlý koutek, pokrčená horní končetina, natažená dolní

Jak se mrtvice pozná? 
Stoprocentní jistota není zprvu nikdy.
Člověk se chová jinak,
cokoliv funguje jinak. Vypadávají mu předměty z rukou, je náhle nešikovný, neobratný. Mluví nesmysly, nerozumí, nepoznává lidi. Existuje poměrně jednoduchý test, který se jmenuje "FAST". Je to z angličtiny a znamená to "F" - face (tvář), "A" - arm (paže), "S" - speech (řeč), "T" - time (čas). Převedeno do praktického života to znamená, že nějaké asymetrie obličeje si všimneme. Je nutné zjistit, jestli nemá jakoukoliv poruchu řeči a poruchu hybnosti rukou nebo nohou a na nic nečekat a okamžitě volat záchranku 155, nebo dispečink záchranného systému 112.