Domácí péče

22.01.2022
ANDĚL
ANDĚL

Je-li nutné řešit péči o nemocného v domácích podmínkách, zadejte si do vyhledávače na internetu heslo "domácí péče"...

Nabídne se Vám poměrně hodně odkazů na organizace, které se touto problematikou zabývají. Mají přehled o službách, které je možno poskytnout z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Rozhodně se nesnažte zvládnout veškerou péči sami. Nejste školený pečovatel a vaše lidské síly nejsou nevyčerpatelné. Nebojte se požádat o pomoc i ostatní. Profesionální organizace vám mohou velice odlehčit a pomoct. Na pomoc, která není pojišťovnou hrazena, vám může přispět Úřad práce a sociálního zabezpečení.
Chci vám pomoct v orientaci i v této oblasti a níže jsou základní informace. Konkrétní dotazy můžete napsat na stránce "DISKUZE, DOTAZY" buď přímo do diskuze nebo na můj mail.

https://www.procare.cz/domaci-zdravotni-pece/; https://homecare.com/


Jaký je rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou?
Domácí zdravotní péče je odborná zdravotnická péče hrazená ze zdravotního pojištění, kterou provádí zdravotní sestry. Do domácí zdravotní péče patří rehabilitace, odběry krve aj., převazy, podávání infuzí, podávání injekcí, péče o katetry, péče o PEG apod.
Pečovatelská služba je hrazena z prostředků klienta vč. příspěvků na péči a provádí jí pečovatelky. Do pečovatelské služby patří nákupy, péče o domácnost, dovoz jídla, hygiena, doprovod k lékaři apod.
Pro koho je domácí zdravotní péče určená?
Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta.
Existuje věkové omezení pro péči?
Péče není omezena věkem klienta, pouze jeho zdravotním stavem.
Jak je domácí zdravotní péče hrazena?
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění.
Jak/kde můžu domácí zdravotní péči získat?
Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

V článku "Příspěvek na péči" najdete důležité informace o finanční pomoci.