VĚŘTE NEBO NEVĚŘTE

09.12.2021

Informace, které se týkají něčeho, čemu nerozumíme, v čem nejsme odborníky, bychom si měli ověřovat z více zdrojů.

ČEMU MÁM VĚŘIT?
ČEMU MÁM VĚŘIT?

V dokumentu "Julius Caesar - nová odhalení" (Prima ZOOM 21.12. 2019 23:05) odbornice (Údajně mající filosofické vzdělání a nyní se zabývající historií) tvrdila, že pojmenování CÍSAŘSKÝ ŘEZ (SECTIO CAESAREA) souvisí se známým císařem, protože prý "Julius Caesar tímto způsobem přišel na svět". No nevěřte jí. Vždyť je to asi vzdělaná paní.
A v tom může být problém. Televizní informaci, která mě měla "posunout", jsem si ověřil. Je totiž možné, že je to úplně jinak. Někteří lidé se takto dostanou k informaci, které uvěří a dále si ji neověřují. A nejspíš jí často "v dobré víře"i šíří dál. Vždyť se to dozvěděli v "seriózním" pořadu.
Jak to tedy je?
Císařský řez
(sectio caesarea/sectio cesara/SC) je jedním z historicky nejstarších porodnických výkonů, jehož kořeny sahají až do starověku. Název je pravděpodobně odvozen od lat. caedere - řezati, nikoli od "císař". Tento názor byl spojen nejspíše s mimořádností tohoto výkonu. V současnosti naopak patří k nejčastějším operacím v porodnictví a jeho indikace stále stoupají. V ČR se již okolo 20 % těhotenství ukončuje císařských řezem

Prima ZOOM například tvrdila, že "kočka má krk tak ohebný, protože má dvanáct krčních obratlů" (i školák ví, že je to hloupost). Není v tom ale jediná. Z mediálního prostoru, různých sociálních sítí a prostřednictvím různých "poradců" a "odborníků" se k nám dostávají "všelijaké pravdy". Hezkým příkladem je tvrzení odborníků TV, kteří označovali "první trimestr přípravy našich triatlonistů" za komplikovaný. Asi počítají s tím, že muži, kteří nemají s těhotenstvím zkušenosti, uznale pokývají hlavou.

Nabízejí se různá řešení.
Věřit těm, co tomu zřejmě rozumí víc a nehrát si na chytrou hlavu, na všeználka.
Nebo nevěřit slepě a . . . zkusit zjistit pravdu.
Nedívat se na pochybné dokumenty a nečíst neověřené zprávy. Rozhodnout, co jsou pochybné dokumenty a dezinformace, je na vás a vašich nejbližších.

Když se něco dozvíte, ověřte si to jinde (Horší ale je, když ten další zdroj říká sice něco jiného, ale vy nevíte, který je ten správný).

Je to stále těžší. Obyčejný smrtelník se v tom těžko vyzná.
Doporučuji tedy raději nevěřit slepě všemu, co se k vám dostane.
To, co Vám říkám na těchto stránkách se snažím, aby bylo co nejpravdivější. Hodně vycházím i ze svých zkušeností dlouholetého pacienta.

I Wikipedia upozorňuje, abychom si ověřovali články, které "nejsou dostatečně a věrohodně ozdrojované".