Stárnutí, Alzheimerova nemoc

21.02.2022
DVTV - z rozhovoru s Prof Kalvachem
DVTV - z rozhovoru s Prof Kalvachem

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Především ženy touží po jakémkoliv produktu, který by je zbavil vrásek, nadbytečných kil nebo celulitidy. Muži jsou ke svému tělu méně kritičtí. Je tady ještě malý problém. Naprostá většina by brala mladší tělo s "dnešními zkušenostmi".

Na obavě ze stárnutí a na jeho projevech je založeno mnohé obchodní odvětví. Od zázračných kosmetických a farmaceutických přípravků, až po pestrou společnost osobních koučů, mentorů a všech možných i nemožných odborníků, kteří slibují věčné, nebo alespoň prodloužené mládí. Jak to tedy je s tím stárnutím?
 Je to prosté. Vše a tedy i každý stárne. Jen záleží trochu i na nás, jak to na nás bude vidět a jak se to bude projevovat (nemoc to často bohužel zkomplikuje a někdy urychlí). Je skoro hloupé stáří zakrývat. Občas to bývá, jemně řečeno úsměvné. Poznámka "MLÁDÍ NEPRCHEJ" se objeví hned.
  Graf (viz obrázek) jasně ukazuje, že mladý člověk je vnímavější, bystřejší a lépe se orientuje v nových věcech a situacích. Starší zase více ovládá to naučené, má větší zkušenosti. V situacích, kde je potřeba orientace v situaci, její rychlé zhodnocení a reakce na ní, je schopnost starších "méně akční", méně pohotová. Samozřejmě je to individuální. Záleží na tom, "jak na tom člověk je celkově".    Jestliže je "linie průměru" nastavena lépe, pokles duševních schopností lze očekávat ve vyšším věku. Lze tak pozorovat i poměrně velké rozdíly mezi stejně starými lidmi. Člověk by měl co nejdéle a co nejvíc udržovat společenské kontakty. Udržovat mozek v činnosti. Ulehčí mu to rehabilitaci po případném poškození mozku a větší "svěžest" ve vyšším věku. Je dobré, aby byly pracovní týmy věkově pestré. Z dějin to známe jako rady starších, nebo stařešiny.
   Být starší není ostuda. A navíc je známo, že mnozí mladí bývají staří a někteří staří mají schopnosti mnohem mladších. 
   Se stárnutím souvisí i Alzheimerova nemoc. Ledacos lze pochopit i z rozhovoru s Profesorem Pavlem Kalvachem. To, co říká, si myslím také. AN není doposud přesně klasifikována a točí se kolem ní velký byznys (Zřejmě i proto je její výskyt v USA častější) (!Můj subjektivní pohled!).