Soucit a pomoc

12.03.2022
Podpora
Podpora

Za hodně důležité považuji, zjistit, vycítit, jestli mu vyhovuje "tvrdší přístup", nebo chce být litován. Je překvapivě hodně lidí, kteří nemají rádi, když je litujeme. Někteří to dokonce nesnášejí. Někteří lidé očekávají velkou pomoc. Někteří jen tu nejnutnější. Extrémem jsou lidé, kteří chtějí bojovat co nejvíc sami. Takové je lepší jen "pozorovat zpovzdálí", jestli dělají vše dobře a v případě nutnosti jim poradit. Od nich slýcháváme: "Na to musím přijít sám", "To zvládnu sám". Nadbytečná (nevyžádaná) pomoc (byť dobře míněná) může takového člověka spíše "zatvrdit" a rehabilitace se pak může stát velice obtížnou. Lepší je požádat o pomoc odborníka. Není to blízká osoba, a proto ji spíše poslechne ("doma není nikdo prorokem"). 

Některým lidem stačí, když vedle sebe cítí psychickou podporu.