REHABILITACE - kdy s ní začít?

11.12.2021
Drž mě!
Drž mě!

První rehabilitace by měla začít již v prvních hodinách a dnech po záchraně života ještě na JIP nebo iktové jednotce. Důležitá je hlavně tzv. pasivní rehabilitace. To je udržování rozsahu pohybu i tam, kde to člověk neumí sám. Součástí by měla být masáž nefunkčních svalových skupin. Zabrání se tím vzniku nepříjemných komplikací a končetina se připraví na moment, kdy je možný aktivní pohyb.

Tento typ rehabilitace mohou částečně provádět i návštěvy. Do rehabilitace také patří tzv. bazální stimulace. Bazální stimulace není vlastně o ničem jiném, než o připomínání života nemocnému, který žil před nemocí, o lásce a o blízkém vztahu. Jakási spojnice mezi dřívějším životem a nynějším průšvihem. Připomínání okamžiků, které mu byly příjemné. Při uplatňování zásad bazální stimulace připomínáme nemocnému milé doteky, zvuky, vůně, události,... Jednoduše - kontakt se zdravým světem. Více zde