První kroky

27.12.2021
TO ZVLÁDNU
TO ZVLÁDNU

PRVNÍ KROKY

HLAVNÍ je vědět, co poškození mozku způsobilo (v případě mrtvice - cévní mozkové příhody vědět příčinu nedokrvení mozku). Samozřejmé je nechat se dobře vyšetřit, abychom věděli, co je poškozeno, co funguje špatně a s tím souvisí další důležitý krok. Je nutné stanovit správný postup a cíle, které by měly být především reálné. Měly by vycházet z tíže postižení. Každý je jiný a rehabilitace u každého probíhá také jinak. 
Nemocný i pečující by se měli přizpůsobit především konkrétní situaci.  Každý je jiný. Proto "stejná příčina" způsobí podobné poškození a průběh léčby a rehabilitace je rozdílný. Nelze srovnávat. Lze pouze předpokládat, jaké asi bude tempo a jaké můžeme očekávat zlepšení. Není možné srovnávat se s někým jiným. 

JAK INFORMACE ZÍSKÁM?

Informace o příčině a rozsahu poškození mozku samozřejmě v nemocnici.

Základní informaci by měl podat ošetřující lékař. Většina příčin se dá také ovlivnit léky a vhodnými preventivními opatřeními. U některých je nutný akutní chirurgický zákrok.
Na přesném popisu následků se podílejí kromě neurologa také další odborníci. Rehabilitační lékař a fyzioterapeut zjišťují rozsah pohybového postižení. Klinický logoped se zabývá poruchami řeči, resp. schopností se dorozumět. Vzhledem k tomu, že stav po poškození mozku výrazně ovlivňuje psychiku člověka, je nutná přítomnost a pomoc psychologa, případně i psychiatra. Protože následky poškození mozku mohou být velice pestré, je často potřeba i další odborník (oční lékař, ORL lékař, kardiolog, internista, ...)

JAK PRACOVAT S INFORMACEMI?

Máme-li informace, můžeme promýšlet co a jak dál. Příslušní odborníci vědí velice dobře, jaké zlepšení lze očekávat, za jak dlouho a hlavně, jak toho lze dosáhnout. Jinak se pracuje s pacientem, který je jinak zdráv a jinak s pacientem, který má víc tzv. přidružených nemocí.
Chybou je očekávat nereálné zlepšení. Ale pozitivní překvapení není vyloučeno. Rozhodně je špatné říkat, že to, co se nezlepšilo do xxxxx týdnů nebo měsíců, už naději na zlepšení nemá. NENÍ TO PRAVDA.
Znám pacienty, kteří se zlepšují i po několika letech.