PŘÍČINY CMP PODROBNĚJI

07.01.2022

PŘÍČINY CMP PODROBNĚJI

Aneurysma
Aneurysma

Cévní mozkové příhody lze také dělit podle místa, kde a proč problém vznikl.
Vždy dochází k
nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem a živinami. Mozek potřebuje ke své činnosti zhruba 20% celkové spotřeby kyslíku. Je-li přísun krve do určité oblasti zastaven déle než 4-5 minut, dochází obvykle k definitivnímu odumření neuronů (mozkových buněk).
V mozku je to o to komplikovanější, že většina cév v mozku je tzv. konečná. Určitá oblast není zásobena prostřednictvím jiných (kolaterálních = "objížďkových" cév).
Důvod může být buď:
- přímo v hlavě - Aneuryzma (výduť); AVM- arteriovenozní malformace (abnormální vývoj cév); krvácení do nádoru;... nebo
- mimo hlavu - Infarkt myokardu (srdce); FS (fibrilace síní); abnormální TK (nízký i vysoký); krevní nemoci; vysoký cholesterol a celkově tzv. poruchy lipidového metabolizmu; stres;
Vzhledem k tomu, že je příčin CMP mnoho, jasně vyplývá nutnost preventivních prohlídek, nejen u praktického lékaře, ale i u specialistů (kardiolog = odb. přes srdce, hematolog = odb. přes krev, lipidolog = odb. přes cholesterol a vůbec tuky, a další podle potřeby).