Neviditelné následky mrtvice

22.04.2022
KDE JE TA CHALUPA
KDE JE TA CHALUPA

Vždyť ti nic není. Vypadáš zdravě. 
Nejsem jediný, kdo to slýchává. To nejsou zdvořilostní, resp. povzbuzující věty. Některé následky poranění mozku se mohou navenek mistrovsky skrývat, zvláště, je-li člověk delší dobu po cévní mozkové příhodě.
Následky, které jsou viditelné, zná hodně lidí. Snadno si všimnou, že člověk špatně chodí, hůře pohybuje rukou, má nějaký problém s řečí.
Je ale hodně "neviditelných závad". Nemá-li člověk tak výrazné ty viditelné, může se zdát jako docela zdravý. Zvláště není-li vystaven "zkouškám" a jestli se už dobře přizpůsobil nemoci. Jestliže má porušené zorné pole, kompenzuje to třeba otočením hlavy nebo těla. Nejistotu při chůzi nebo stoji zmírní tím, že se posadí, nebo se přidržuje.
   Skrytých vad je více a přijít na ně lze pouze podrobným vyšetřením. Chceme-li předcházet případným nedorozuměním, je nemocného potřeba pozorovat, vyptávat se ho a zkoušet, jak zvládá běžné činnosti.
   Jestliže naráží do předmětů na jedné straně, může to být tím, že má porušené zorné pole. Občas se objevuje i poměrně vzácná komplikace, kdy jednu stranu nevnímá.
   Má-li dvojité vidění, nemusí být vidět zřetelně šilhání. Vypadá dobře, ale může mít potíže orientovat se v prostoru. Poruchy citlivosti nebývají také hned viditelné, ale dovedou znepříjemnit život. Člověk, který žije s nějakými vadami, se snaží přizpůsobit a kompenzovat svůj hendikep kolikrát tak dobře, že je poměrně těžké ho odhalit. Mám podstatnou poznámku:

  "Fyzická vada neznamená nutně zároveň vadu mentální"