NADĚJE

02.12.2022
POMOC
POMOC

NADĚJE
Koncem října 2022 jsem se zúčastnil konference, pořádané Ergoaktivem. 
Nosným tématem byla pomoc a péče lidem po získaném poškození mozku.
Pozvání přednášet o zkušenostech s rehabilitací od prvotních chvil na oddělení intenzivní péče až do okamžiku smysluplného zapojení do běžného života přijali odborníci všech úrovní. Třeba primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze paní MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D. Přednášející především upozorňovali na nepostradatelnou úlohu pacienta v nesmírně dlouhé cestě ke zlepšení jeho celkového stavu.
Za NADĚJI považuji především zlepšující se postavení nemocného, resp. nalézání jeho důležitého místa v rehabilitaci. Ujasňování si jeho potřeb, pocitů, přání a možností s respektem k individualitě každého člověka.
Jako NADĚJI to cítím ve srovnání s tím, co jsem poznal jako pacient během posledních čtrnácti let.
Velké poděkování panu řediteli Mgr. Janu Königovi za pořádání podobných setkání.
V ERGOAKTIVU, který vede již několik let, pomohli mnoha lidem v jejich cestě za uzdravením. Má zkušený tým pod vedením paní Mgr. Veroniky Tůmová. Podle reakcí bývalých i nynějších klientů mohu pouze sdělit, že nedají na Ergoaktiv dopustit. www.ergoaktiv.cz