Stručný slovník nejčastějších slov, která se v souvislosti s mrtvicí používají: (další mohu přidat na přání)

Mrtvice - synonyma "pepka", iktus (ictus), cévní mozková příhoda, "kleplo ho", ...

Ischemie - místní nedokrevnost určité tkáně nebo orgánu, pochopitelně i nedostatek kyslíku,  to vede k jejímu poškození nebo odumření.

Hemoragie - krvácení. V mozkové tkáni může v okamžiku způsobit nenávratné změny

Míru ochrnutí vyjadřují:

Ještě, než k němum dojde, objevují se tzv. varovné příznaky !!!

Paréza – obrna, kde je částečně hybnost zachována (může být i velmi lehká, skoro nepostřehnutelná), často předchází neurčitá porucha citlivosti (necitlivost, "mravenci", jiné vnímání bolesti,...,)

Plegie - obrna, kde je úplná porucha hybnosti

Označení, které říká, které končetiny jsou postiženy (to postižení se ale může týkat i poruchy citlivosti, vnímání bolesti):

Kvadru (Quadru) - (kvadruplegie, kvadruparéza), postižení všech čtyř končetin

Para - (paraplegie, paraparéza), postižení obou párových končetin (dolní nebo horní). Známé z názvu "vozíčkářů" - paraplegik, hnutí PARAPLE

Hemi - (hemiplegie, hemiparéza), postižení stejnostranných končetin (levá, nebo pravá polovina těla),

Mono - (monoplegie, monoparéza), postižení pouze jedné končetiny

Pojmenování jednotlivých laloků mozku:

Parietální - temenní, Frontální - čelní, Temporální - spánkový, Okcipitální - týlní

Další, často užívané, názvy oblastí mozku:

Pons cerbri, pontinní - kmen mozkový, kmenový

Cerebrum, cerebrální - mozek, mozkový   

Cerebellum, cerebelární - mozeček, mozečkový

Oblongata - prodloužená mícha