Zákeřné "to je dobrý"

26.02.2020 13:59

Tělo má rezervy, ale i ty se mohou vyčerpat.   
Jedna z příčin, proč umíme zvládat i velmi krizové situace, je větší rezerva schopností některých orgánů. Lidské tělo je schopno napravit (zhojit) i poměrně velká poranění. Člověk potom sice nemívá dovednosti, jako dříve, ale i tak lze žít. Velkou výhodu mají párové orgány, u nichž nám většinou stačí jeden z nich. Na uspokojivé fungování nám vystačí jedna plíce, nebo jedna zdravá ledvina. Jedno varle umí bohatě zajistit pokračování rodu. A osamocený vaječník má dostatečnou zásobu vajíček, připravených na stvoření nového života. Příkladů bychom jistě našli i víc.

   Složitější situace je u orgánů, kterými nás příroda vybavila v jednom exempláři. Tam musíme doufat ve schopnosti hojení. Ale i tam bývá velká rezerva. Např. u jater se může teprve poměrně rozsáhlé poškození projevit špatnými hodnotami při vyšetření, nebo obtížemi. Proto zřejmě chodí po světě dostatek alkoholiků a pojídačů nezdravého jídla. Ti si zadělávají na obtíže, aniž by to tušili.
  S touto "rezervou" ale souvisí jeden velký problém. O něm trochu dál.

   Horší totiž je, jestliže drobná upozornění těla komentují lidé slovy: "Na něco přece umřít musím". Je to ignorování tzv. signálů těla ("to bude dobrý", "to nic není", "nikam nepůjdu, stejně by mi něco našli").
   Organizmus nám dává najevo, že něco není správně a tím i šanci včas s tím něco dělat. Protože se ale zpočátku ledacos zvládne, máme pocit, že problém je zažehnán a že nám nic nehrozí. Obezřetnější bychom měli být v případě "rodinných onemocnění" (rakovina, srdeční onemocnění, mrtvice a mnoho dalších)
   Proto to neustálé nabádání k prevenci a zdravému životnímu stylu.

   Odmítání možnosti onemocnění, ale i naše nevšímavost, často i nepozornost a neznalost způsobují, že je kolikrát již velmi pozdě. Zejména u mnohých zhoubných bujení (rakoviny) se k odborníkovi dostáváme "pět minut po dvanácté".

   Proto je (OPAKUJI) nutné chodit na preventivní prohlídky (všechny nemoci, co spadají pod gynekologii, rakovina prsu, rakovina prostaty a konečníku, stomatologie, praktický lékař, …).

   Mohl bych vyjmenovat daleko více chorob a hrozeb. Stačí ale, když budete chodit na doporučené kontroly pravidelně.
   Nedokonale vyšetřený nebo vůbec nevyšetřený pacient se sice může jevit jako zdravý člověk, ale včasný záchyt jakékoliv špatnosti může zařídit brzkou a účinnou léčbu. A opravdu zdravého člověka.

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz