Záhadný mozek

24.11.2019 00:00

Záhadný mozek.
Proč je záhadný?
Protože se hůř zkoumá. Je to taková divná hmota. Něco jako rosol, takže se dal velmi špatně vyšetřovat. Vlastně je to stále těžké.
Zatím si pouze představujeme, jak asi funguje. Výzkum jde hodně dopředu. Hlavně posledních 20 let. Některé nové vyšetřovací metody umožnily hlubší poznání. Víme už mnohé o systémech komunikace mezi jednotlivými částmi, přenosech informací mezi neurony a významu specifických oblastí. Ukazuje se, že určitá centra nejsou zcela stoprocentně vyhraněná pro nějakou činnost. Je ale stále zřetelnější, že správnost funkce je spíše výsledkem souhry a vzájemného ovlivňování. Do toho navíc ještě vstupuje vliv psychiky, která je pro nás zatím velkou záhadou. Donedávna spíše odmítanou schopností mozku byla regenerace. Přestože si s touto myšlenkou pohrávali již v 19. století!!!  Po dlouhodobé a správně vedené rehabilitaci mozek dokáže ledacos provádět i "náhradním způsobem"(PLASTICITA MOZKU). Nutná je také pozitivní psychická podpora (od nemocného i blízkých). Všichni ale nejsou stejní. Zřejmě proto se často setkávám buď s přímou otázkou, či s rozpaky, nad rozdílným stavem nemocných. U pacientů se zdánlivě stejným postižením. Právě u mrtvice to bývá patrnější. "Proč je náš táta stále ochrnutý na polovinu těla a nemluví, když tamten pán měl tu samou mrtvici a přitom už běhá a mluví".
Proč to tak je? 
Mozek je nesmírně složitý. Mnoho lidí ví a další tuší, že je to nejen anatomicky ale i funkčně vysoce organizovaná struktura navzájem složitě propojených nervových buněk. Na internetu existuje obrovské množství článků o mozku, jeho funkci, úloze, ale i schopnostech uzdravit se. I úroveň srozumitelnosti je značně rozdílná. Proto se vám pokusím tento problém přiblížit "česky".
 Řídící centrum mozek - centrální nervový systém (CNS). Snesitelné přirovnání je také třeba elektrárna. V mozku taky vzniká "elektřina", tzv. nervové vzruchy, které jsou velmi složitými mechanizmy posílány do cílových oblastí. Často komplikované přepojování je zároveň i upravováno a regulováno. Poté jsou předávány obrovskou rychlostí (někde až 120m/s) k dalším mezistupňům, nebo jsou již definitivně odeslány k cílovým orgánům (oko, sval,...). To vše se děje také na základě posbíraných dat (ze smyslových orgánů), která je nutné ihned zpracovávat a vydávat nové pokyny. Jednotlivá řídící i zpracovatelská centra, spojení mezi nimi, "dráty" k výkonným orgánům musí být bez závady. Jakákoliv porucha se projeví poškozenou funkcí (varovnými příznaky). A protože je řízení lidského těla závislé na těchto mnoha oddílech, je i projev poškození různých úseků, nebo center (uzlů, transformátorů) tak odlišný. Na řízení a kontrole jednotlivých funkcí se podílí i mnoho nadřazených i podřazených center. Odborníci na toto "elektrické vedení" se snaží odhalit místo poruchy a její příčinu. Teprve pak se může začít s "opravou".
Co tedy ovlivňuje úroveň poškození a následků a samozřejmě možností léčby?
Umístění poškození, jeho rozsah, trvání, ale i úroveň léčby, včetně rehabilitace, která je mozaikou práce mnoha odborníků. A hodně toho záleží i na samotném pacientovi, jak se s celou situací má vůli vypořádat. Může se tedy opravdu stát, že dva podobní pacienti budou mít zcela jiný průběh.
Vše je výrazně individuální.

P.S. Nedávno mi padlo do oka konstatování jedné paní redaktorky, že ". . . drobné poškození způsobuje pouze velmi jemné, případně žádné problémy. . . ". Nemusí to být ale vždy pravda.
I malé poškození na nevhodném místě může způsobit veliké problémy. Naopak poměrně velké poškození v "méně důležité oblasti" může mít za následek mnohem menší obtíže.
                                               VŠE JE INDIVIDUÁLNÍ    (OPRAVDU!!!).

 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz