Varovné příznaky

26.06.2012 17:25

     Na toto téma je napsáno více knih. Hovoří se o takzvaných „varovných příznacích těla“. Je to vlastně hodně podobné „poslíčkům“ před porodem. V případě porodu velmi příjemná událost  Pokud však dobře nevyhodnotíme poplašné zprávy, může se nám to někdy dosti vymstít. Naše tělesná schránka má určitou možnost, jak nám sdělit, že se děje něco nedobrého. Medicínské studium, včetně praxe, je doslova nabito pozorováním a správným posuzováním různých příznaků. Některé příznaky, jsou-li spolu, mohou dávat obraz určité choroby („syndrom“). 

       Nechci Vás však příliš zatěžovat teorií. Přejdeme k praxi. Protože jsou tyto stránky především věnovány poškození mozku při mrtvici budu mluvit především o nich. Přímo v článcích „prevence“ a „mrtvice“ se tomu věnuji také a trochu jinak.

     Především lze obecně konstatovat, že „varovné příznaky“ signalizují jakoukoliv odchylku od normálu. Snížení, či zvýšení funkce. Nejznámějším je BOLEST. Ty další, nikoliv zanedbatelné, mohou být jakékoliv „výpadky“ kterékoliv funkce. Poruchy vidění, hybnosti, závratě, ale i to, čemu jsem v mém případě říkal „sklíčka“(něco, jako přesýpání sklíček v kaleidoskopu). Objevovalo se mi to ve chvílích, kdy jsem byl hodně unaven. Udávám to proto, že oční lékaři nic neobjevili a já jsem dále nepátral. Byl jsem sice unaven, stále „v zápřahu“, ale bez zjevných obtíží. Podcenil jsem „varovné příznaky“. Jak píšu jinde, cítil jsem se „nezničitelný“. Proto jsem se nechal ukolébat dobrými výsledky mnou doporučených vyšetření a doposud dobrým stavem. Ještě tři dny před mrtvicí jsem štípal špalky palicí. Svoji zkušenost zmiňuji jako důrazné varování před různými abnormalitami. Organizmus neumí mluvit, a proto s námi komunikuje, jak umí. Různá „brnění, mravenčení“, většinou krajních částí těla (prsty, rty, uši, …), poruchy funkce, jako je vypadávání předmětů z rukou, slabost končetin, zmatenost, desorientace časem nebo místem, nepoznávání lidí, předmětů, poruchy psaní, čtení, mluvení.  To všechno mohou být velmi závažné, alarmující projevy blížícího se průšvihu. Mohou to být ale i v dobrém případě třeba jen prkotiny. O tom by měl ale rozhodnout odborník. Rozhodně je třeba nic podobného nepodcenit (!!!) a VČAS JÍT K LÉKAŘI

luk