Trápení pacienta - nejen?

03.12.2019 01:38

Trochu zvláštní titulek. Jaké trápení - a koho ještě.  A proč?
Tělesné postižení je vidět. Těžko tedy někdo očekává obvyklý pohyb. Horší to ale bývá s řečí, nebo s porozuměním otázek. Pokud je schopen alespoň trochu mluvit, nebo nějak reagovat, ani to nebývá rychlé. Nemocný je rád, že to dokáže alespoň nějak. 
Přesto bývají mnozí pečující a lidé v okolí nedočkaví často až "nedůtkliví", jakmile se nepodaří reagovat ve správnou dobu. Pokud odpověď, pohyb, prostě jakákoliv očekávaná reakce nepřide včas. 
  V tu chvíli může nastat to "trápení ", které jsem dal do titulku. Nemocný nereaguje tak, jak se od něj očekává. Kolikrát to ale ví i on sám. 
                                                                ALE NEJDE MU TO. NEMOC TO NEDOVOLÍ.  
   A pak přicházejí velice nepříjemné pocity, někdy bohužel až těžké deprese a úvahy o tom "PROČ TADY VLASTNĚ JSEM?" , "JEN PŘEKÁŽÍM!".
   Když totiž svoji obtíž vnímá, může se cítit provinile, hloupě, nevhodně. Někdy si svůj deficit ale neuvědomuje a pak je to složitější. Pro pečujícího. I ten může být pochopitelně v nepohodě. Protože je třeba být trpělivý. . . Často HODNĚ. Protože jakýkoliv "tlak" může celkový stav jedině zhoršit.
   Je náročné být chápající a trpělivý. Je to náročnější o to, že na to pečující bývá sám. Bez pomoci. Ať už finanční, nebo praktické (Jak pochopit nemocného? Jak zvládat jeho nálady? jak správně a jak často cvičit?). Těch otázek je mnoho. A stále přicházejí nové .
   Za deset let "pobytu" mezi nemocnými, jsem se jako "pacient - člověk po mrtvici, dříve NEUROLOG", setkal s různými problémy .
Proto budou NOVĚ v sídle organizace CEREBRUM 2007  po Novém roce probíhat setkání, na která pozvu odborníky (fyzioterapeuty, logopedy, psychology, sociální pracovníky a další, které bude třeba), aby Vám pomohli a poradili ve Vaší nelehké situaci. Tuto formu osobních setkání volíme proto, protože popovídání s člověkem, který má stejný, nebo podobný problém, je skvělý způsob pomoci. 

Pokud máte problém, nebo konkrétní dotaz, můžete se zeptat na stránkách této organizace, nebo přímo přijít na setkání do sídla CEREBRA2007. O konání konkrétních setkání se dozvíte na stránkách nebo na facebooku  CEREBRUM2007. Sdružení pomáhá nemocným a pečujícím již několik let.

O akcích, pomáhajících všem "polapeným" těmito problémy, budu samozřejmě informovat i zde, na tomto webu.

MUDr. Václav  Lukáš, dr@pomrtvici.cz