Systémy těla

18.11.2019 11:30

Systémy těla - z čeho se tělo skládá

Lidské tělo, jak jsem psal dříve, může vypadat různě. Vždy má ale orgány, z nichž některým se dokonce říká "životně důležité". Například srdce, mozek, ledviny a plíce. Jejich součinnost zabezpečuje důležité funkce, které nám, jsou-li zdravé, umožňují žít. Je to ale složitější, protože jednotlivé systémy jsou na sobě závislé a proto se také ovlivňují. Některé funkce zajišťují ve spolupráci. Tak třeba svaly a kostra zajišťují pohyb, srdce a cévy mají na starost i distribuci živin. Špatná funkce jednoho systému ale může způsobit poruchu jiného systému.
   Čím lépe je systém poznán a čím více chorob v souvislosti s ním známe, tím více odborníků-specialistů se jím zabývá. Je tedy možné, že se nezmíním o všech. Uvedu jen ty hlavní. Kdo bude chtít podrobnější informace, může čerpat v odborných zdrojích. Nebo se mě zeptat. Původně byli lékaři, kteří zvládali vše (rodinní lékaři, vesničtí lékaři, ...). Poté internisté a chirurgové. Dnešní praktický lékař (vlastně každý DOBRÝ LÉKAŘ) by měl mít přehled a základní znalosti o všech.
Ze základních oborů se pak nutně vyčlenily další. Stačí se podívat do seznamu oddělení v nemocnicích. Pro pořádek ty hlavní systémy a odbornosti, které se o ně starají, vyjmenuji. CNS (mozek) - centrální nervový systém je jakási řídící jednotka a PNS (nervy) - periferní nervový systém. Péči o ně má na starost neurologie a když je to nutné, tak i neurochirurgie. Oběhový systém zajišťuje bezchybný transport živin, kyslíku a dalších látek do celého těla. Zde pracují kardiologové (srdce), cévaři (žíly a tepny) a hematologové (krev), a všeobecně internisté. Pohybový systém - kostra a svaly především - ortopedie. Močopohlavní systém - urogenitální. Urologie, gynekologie (ženy), andrologie (muži), sexuologie, . . .Kožní systém - (včetně nepříjemných pohlavních nemocí). Kožní odd. - Dermatovenerologie .Toto dělení si, jak jsem zmínil, vyžádalo ještě další členění a vznik dalších samostatných oborů. Řadu chirurgických specializací - např. již uváděnou neurochirurgii a ortopedii, které se oddělily velice záhy od Všeobecné hrudní a břišní chirurgie, Oční, Ušní, nosní, krční (ORL - otorhinolaryngologie) a mnoho dalších. Existují velmi důležité obory, které se jednotlivými systémy přímo nezabývají, ale jsou taky velmi důležité. Zabývají se lidskou psychikou. Ukazuje se totiž, že stav lidského zdraví na stavu naší psychické pohody záleží. Proto se poměrně rychle rozvíjejí i obory, související s psychiatrií.
  Rozdělení na jednotlivé systémy je do určité míry schematické. Abychom ho lépe pochopili, je třeba si však uvědomit, že je nutná jejich spolupráce. Pro činnost celku je nezbytné, aby jednotlivé součásti pracovaly bezchybně. (Každý jistě pochopí, že u auta musí být v pořádku motor i kola. Jinak auto nepojede). To je základní princip fungování lidského organizmu. Přiblížit se vám tento složitý stroj trochu pokusím v dalších povídáních.

Poznámka na konec:

                                     Važte si každého DOBRÉHO LÉKAŘE.     

                                        On ví, jak Vám pomoct

 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz

 

.