Symbolické funkce

30.11.2013 13:37

Je možné, že se setkáte s termínem "symbolické funkce"

Jednoduše řečeno, je to vlastně to, co dělá člověka člověkem. Trochu vám to přiblížím.

V souvislosti s cévní mozkovou příhodou, resp. jakýmkoliv poraněním mozku, jste asi slyšeli o porušení fatických funkcí.

Především se jedná o schopnost mluvit, číst, psát, počítat a myslet v abstraktních pojmech včetně sémantiky (významu slov). Tedy základ dorozumění se. (pocit jejich poruchy můžete mít v zemi, kde se mluví jazykem, který neovládáte)

Gnostické (kognitivní, poznávací) funkce jsou výsledkem vyšší syntézy smyslového vnímání. Umožňují rozpoznávat předměty zrakem, sluchem a hmatem.  

Praktické funkce zahrnují schopnost vykonávat složitější účelové pohyby.

 

Všechny se získávají, trénují a cvičí od narození (rodina, škola, sport, ...) a k úspěšnému životu je potřebujeme stále. Zvládat je kvalitně je dobré, pokud chceme dobře obstát v lidské, zejména té dnešní, společnosti. Je známo, že lidé, kteří byli dříve aktivní, zvládají většinou podstatně lépe různá poškození mozku (Nejen Alzheimerovu nemoc a sklerosu, ale i jakoukoliv zdravotní potíž). Duševní i fyzická činnost se vyplatí. Dobré je, jak říkává známý detektiv pan Hercule Poirot, cvičit "šedé buňky mozkové"