Pomocná ruka, spolupráce

16.09.2013 09:00

   Cévní mozková příhoda, (mrtvice, ictus) stejně, jako ostatní nemoci nechodí po horách, ale po lidech. 

   Když to také potkalo mě, začal jsem hledat pomoc, kde se dalo. A tak jsem se začal seznamovat s organizacemi, které chtějí pomáhat různě postiženým. Smutné je, že to je většinou spontánní, živelná aktivita, prováděná samotnými nemocnými a jejich blízkýmiVětšinou chybí jakékoliv odborné, koncepčnín vedení. 

   V posledních letech se však daří postupně do těchto smysluplných aktivit zapojovat i lékaře, rehabilitační pracovníky, psychology a všechny další, kteří mohou účinně pomoci. I díky svému webu zjišťuji, jaká je situace. Zesiluje snaha o zviditelnění těchto i podobných problémů. S kamarádem, zakladatelem občanského sdružení ICTUS  jsme redaktorce Pražského deníku poskytli rozhovor. Je to dlouhodobá práce, hodně záleží na lidech a společnosti, jak tento problém pochopí.

Je ale fakt, že původní myšlenka pomoci bývá často zatlačena do pozadí a prosadí se komerce (není-li prvotní) a  potřeby nemocného jsou druhořadé.

Držte spolu. Hledejte cesty, jak nepřízeň osudu překonat.

 

luk