Smysluplná pomoc

08.05.2014 14:06

Paní Bc. Marie Bandíková se ve své práci věnuje lidem po CMP. V rámci svého vysokoškolského studia mne při vyplňování dotazníku požádala o pomoc

Výzkum byl již ukončen.

Děkuji všem za pomoc.

luk