Smysluplná pomoc

16.02.2014 13:06

Paní Bc. Marie Bandíková se chce ve své práci věnovat lidem po CMP. V rámci svého vysokoškolského studia mne požádala o pomoc při vyplňování dotazníku. Je to dotazník, který povede ke zlepšení péče o lidi po mrtvici. 

Vyplňte tento dotazník prosím také. Je anonymní a je přístupný na adrese https://kvalita-zivota-lidi-po-cmp.vyplnto.cz/.

 

Děkuji

luk