Setkání "naživo"

16.04.2020 10:42

 Pandemie nás zahnala do svých domovů a tím izolace od ostatních lidí, kolikrát bohužel i rodiny.

Článek  Koronavir to zavinil Vás navede na možnost "být u toho". Možnosti seznámit se alespoň "virtuálně" s mými přednáškami, které měly proběhnout díky
společnosti CEREBRUM2007. Na internetu se také objeví "LIDÉ S POŠKOZENÍM MOZKU A RODINA", věnovaná hlavně dopadům onemocnění na celou rodinu, včetně rad, jak tuto nelehkou situaci zvládat. Jako nesmírně důležitou považuji  přednášku o rehabilitaci po propuštění domů.  O spuštění těchto přednášek na internetu budete včas informováni buď na těchto stránkách, nebo webu CEREBRUM2007.

 

Dr. Lukáš