Robin Williams - člověk

13.09.2014 14:24
Tuto vzpomínku jsem napsal již 18. srpna a domníval jsem se, že jsem to publikoval. . . . Nicméně.

 

Robin Williams - člověk Odešel minulý týden.
Natrvalo.
Zejména v prvních dnech se v různých médiích objevilo mnoho nekrologů. Některé diskuzní příspěvky, jak bývá zvykem, svým obsahem nepřekvapily. Byly plné negativních emocí, vulgarit a nadávek. Dotýkajících se jeho drogové a alkoholové závislosti.

Já osobně jsem ho měl rád.
S nadšením jsem se díval na filmy, kde se vložil do role kohokoliv.
Je jedno, zda to byla postava chůvy - táty, který toužil být se svými dětmi, nebo "Doktora Flastra", který jasně ukázal, čeho se většinou nedostává v komunikaci mezi lidmi. Taky ve zdravotnictví.
Proto mě baví.
Čišelo z něj obrovské lidství. Podíváme-li se však na jeho portréty, za úsměvem vidíme vnitřní trpkost.
O té zpíval i Pavel Novák ve své "Klaunově zpovědi ". To obrovské úsilí, kterého není většina lidí schopna, odnášejí jemu podobní depresemi, pitím alkoholu, nebo drogovou závislostí. Někdy i dobrovolným odchodem ze života.
Myslete ale na to, co nám říkal o lidství.
Ať odpočívá v pokoji.