Rehabilitační pomůcky - vlastní zkušenost

21.05.2012 21:44

REHABILITACE 2- POMŮCKY

Člověk v touze "být zase zpět" hledá, hledá, hledá a přemýšlí, jak to vše urychlit, usnadnit, udělat přímočařejší cestu ke zdraví. Napadaly mne různé "originální" pomůcky, jak rehabilitační, tak kompenzační. Vzápětí jsem zjistil, že většina již bylo vynalezena, vyroben a již je na trhu k dispozici. A tak jsem si mnohé z těchto pomocníků pořídil. Nehledě na to, že každý není kutil a nemá možnosti, jak něco vyrobit. A také času a úsilí na stvoření něčeho, co již existuje, je skoro škoda- raději jej věnovat samotné rehabilitaci. Musím však připustit, že zhotovování různých pomůcek je jistě forma určité tzv.ergoterapie(léčba pracovní činností), napomáhá tedy, jak mozkové činnosti ( tzv. k/c/ognitivní funkce ), tak zručnosti rukou. V průběhu času jsem se rozhlížel i ve svém okolí a zjistil jsem, že byt je zaplněn "rehabilitačními pomůckami" (tužky, krabičky od léků, "gumicuky", apod.). Profesionálně vyráběné a prodávané pomůcky mi pomohly hodně, později jsem je však  doplňoval "přirozenými pomocníky". Mezi ně počítám obecně vše, co připomíná dřívější (většinou dobře zvládané činnosti ). Abych to objasnil, v mém případě to byl např. krk kytary s nataženými strunami, hokejka . . . a další "výmysly". "Hrát si"- REHABILITOVAT, se dá prakticky stále - na křesle, v posteli, kdekoliv (to již skoro zavání "BASÁLNÍ STIMULACÍ"). Co nejvíce tedy využívat dřívější dovednost. Má to nepochybně i VELMI DOBRÝ VLIV na psychiku pacienta. Domnívám se, že tyto osobní postřehy mohou hodně pomoci, proto se o tom zmiňuji.

 

luk