Rehabilitace co nejdřív ?

13.10.2012 18:00

Nám blízký je v bezvědo, na přístrojích , co pak ?  I tehdy je NUTNÉ cvičit. . Mozek je hodně složitý. Primárně mají funkce své centrum . Tyto oblasti jsou často poškozeny. Spojení "centra" a "periferie" ("elektrárny a žárovky") se v dobrém případě obnovuje, či znovu vytváří . Včasné cvičení (od prvních dní !!!) nejen zajišťuje funkčnost nepoškozených drah a orgánů, pomáhá návratu správných funkcí, ale také předchází vzniku nevhodných sterotypů a komplikací (křečovité stahy - spazmy, změna např. svalové hmoty na znehodnocenou tkáň, zatuhlé klouby, ...).

Cvičte třeba i pasivně, na blízkého (byť v bezvědomí) mluvte, hlaďte ho . Od počátku a trpělivě.

MOC  TO  POMÁHÁ .

 

luk