Profesoři pomáhají

26.04.2013 10:55

Včera 25.4. 2013 proběhlo ve sněmovně parlamentu v Praze setkání s novináři. Hlavními odborníky zde byli Profesoři MUDr. Richard Češka, MD, PhD - president České internistické společnosti ČLS JEP z centra preventivní kardiologie, MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC,MBA , primář I. intreního odd. FN Olomouc a zakladatel a ředitel společnosti  "ICTUS " pan Jan Dohnálek. Protože  odborníci mají hodně co povědět k problematice, která nás zajímá, měli se novináři i na co ptát. Především se hovořilo o rizikových faktorech, možnostech léčby a nutnosti, dostat pacienta co nejdříve k odborné pomoci. Z diskuzních příspěvků k tomuto vyšlému článku (na internetu) se potvrzuje bohužel nedobrý stav péče, i když se pacienta podaří do zdravotnického zařízení včas dopravit (Moje osobní zkušenosti jsou také přinejmenším rozpačité). O transportních možnostech se mluví také hodně, zejména v souvislosti s dojezdovou vzdáleností  sanitek. To je ale faktor, který mohou zdravotníci ovlivňovat pouze částečně. O "neutuchajícím a upřímném" zájmu  dosud zdravých lidí však svědčí některé diskuzní příspěvky a také fakt, že uvedený čllánek je již zcela ztracen mezi zprávami o různých tragédiích, neštěstích a dalších nás se "přímo dotýkajících" událostí. Toto téma zajímá pouze lidi, kteří s tímto mají s tímto nepříjemným zážitkem vlastní zkušenost. Ostatní raději hltají bulvár. To ale není žádné převratné zjištění.

Proto nás čeká ještě hodně práce, která má přinést zlepšení povědomí o CMP a prevenci před ní. Alespoň v to doufáme.;

V citovaném článku je chyba. Tzv. progresivní paralýza  není dalším synomymem pro cévní mozkovou příhodu. Je to projev zcela jiného onemocnění.

Před chvílí jsem opravil v textu docela úsměvný překlep - místo "parlamentu"  jsem napsal  "patlanentu".

 

luk