Předpis pomůcek

14.08.2015 14:23

Každý stav vyžaduje pomůcky podle tíže onemocnění. Pomůcek pro základní péči u ležících, špatně se pohybujících i celé škály "ulehčujících nástavců" je řada. 

Některé jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně v maximální výši, některé částečně, některé vůbec ne. Také bývá rozdíl mezi jednotlivými pojišťovnami. Je tedy i na pacientovi, zdali je ochoten a hlavně schopen pomůcku zakoupit z vlastních prostředků. 

Samostatnou kapitolou je pak systém různých příspěvků, které mohou jejich pořízení usnadnit. To je ale zcela jiná kapitola, ve které by vám měla pomoci se orientovat sociální pracovnice. Mnoho informací lze také získat na portálu PRVNÍ KROK .

Firem, dodávajících kompenzační pomůcky je hodně.  Mezi špičku patří určitě firma DMA, se kterou mám osobní zkušenost.  Má prodejny po celé ČR a je možno i zapůjčení, či pružné řešení situace.

K vydání dražších pomůcek, které příslušná pojišťovna hradí, bývá nutný poukaz ošetřujícího lékaře a následně schválení revizního lékaře. 

Nepochopitelnou komplikací je, že při hospitalizaci nemocného je možno doporučení poukazem vystavit teprve při propuštění.
Lze tedy očekávat různě dlouhé prodlení mezi opuštěním zdravotnického zařízení a používáním pomůcky. 

 

lu