Povzbudivá poznámka

02.07.2012 16:43

Vždycky jsem měl rád motivující citáty. Ne bezbřehou "pozitivitu a nadšení". Život sám není černobílý, naopak nám dává pěkně zabrat. V jednom z mých oblíbených filmů říká Anthony H., že (volně) "životní zkoušky většinou přicházejí v jiné formě a síle, než bychom si přáli a představovali" A pak ten průšvih někteří zvládnou   Obdivuji mimo jiné i lidi, kteří opakovaně  přicházejí při "stoletých vodách" o kus svého žití, přesto se ale zvednou a jdou dál. S tím souzní: Není chyba či neúspěch padnout na zem,ale zůstat ležet". Tomu, kdo má rád pěkná slova, doporučuji stránky https://www.cintamani.cz/index.php?option=displaypage&Itemid=56&op=page&SubMenu= . 

Je třeba běžet dál. Jak to píšu jinde: " Co dělá pes, který přide o jednu nohu ? . . . No běhá přece o třech" !!! 

 

luk