Postižen, nebo přistižen ?

06.10.2012 14:16

Nedává-li jedinec pozor, bývá přistižen  . Za mnohé "postižení" si může mnohdy sám. Zanedbává-li některá pravidla, byť třeba jedno z nich,  zdravého životního stylu. Dlouho se může domnívat, že mu nic nehrozí,... ale rozčarování může udeřit náhle. Pak nastane nepříjemná doba rehabilitace a nadějného očekávání, že se stav snad zlepší.

 

 

luk