Pomoc - taky pro zdravotníky. . . a mediky

29.08.2012 16:27

Dnešní téma by mohlo být klidně ve všeobecných sděleních. Táhne se, jako pověstná "červená nit" celou mou nemocí.

Byl jsem u jednoho kolegy - neurologa na pravidelné kontrole. Neuvádím bližší identifikaci, ani zda jde o muže, či ženu

Záleží sice hodně na lidech, ale moc se toho asi nepohnulo k lepšímu.

Mluvím o vztahu lékař-pacient. Zprvu jsem si říkal, jestli není můj postoj ovlivněn mým stavem. Každou situaci jsem vnímal docela kriticky a tak jsem se snažil "mírnit". Zážitků mám mnoho, nicméně i tento následující "stojí za to". Na pokoji se mnou byl muž po těžkém zánětu mozku. Nebyl schopen jakékoliv sebeobslužnosti, nemohl hýbat končetinami, nevnímal . Byla mu přinesena snídaně. S tou si pochopitelně nevěděl rady, natož, aby se najedl. Asi po 10 minutách mu byla snídaně odebrána s komentářem:"Ty 'ses toho ani nedotknul". Co dodat. není-li Vám dobře, po takové příhodě se lépe rozhodně neudělá. Domnívám se, že podobné epizody byste mohli také vyprávět.

K založení webu "www.pomrtvici" mě přiměly i tyto zážitky, resp. snaha pomoci se s nimi vyrovnat. Myslím, že "akutní zdravotníci" by měli spíše přivítat snahu o "potrefené" se postarat.

Nikoliv. Když jsem předával kontakt, zaznamenal jsem spíše "zlehčující pousmání". Jako bych nabízel "hrnce", či nějakou zázračnou mast. "Stránky jsem již četl . . . . . ", bylo vše, co jsem uslyšel.

Bylo mi asi, jako Mrazíkovi, když se zeptal Marfuši:"Je ti teplo děvenko ?" . . .  a ona odpověděla :"Zima mi je dědku".

Očekával jsem trochu zájem.

Lékaři jsou přece jen lidé a . .  ., jako lidé se chovají.  A povolání lékaře je náročné. Mnoho stresu a utrpení, které je potřeba správně zpracovat. Ne každý je zvládá dobře. Není jednoduché být empatický a přitom se nenechat  příliš ovlivnit. Lékař má velkou zodpovědnost a nepřiměřené vcítění se do problému by mohlo bránit dobrému profesionálnímu postupu. Týká se to zejména akutních situací. Později by měl více "vystupovat" člověk.

Téma na dlouhé povídání a širokou diskuzi. A ne zrovna jednoduché. Řekl bych věčné. Jeho zvládání povede k pohodě. Všeobecné.

 

luk