Pohybový systém

26.01.2020 18:04

 

 

To je systém, který si zřejmě většina uvědomuje nejvíce.
Hlavně ve chvíli, kdy dojde k jakékoliv poruše jeho činnosti poškozením centrální nervové soustavy, nebo při samotném poranění končetin. Bližší se dozvíte v části o nemocech.
   Viditelně nám umožňuje chodit, běhat a cokoliv kutit. Především sportovat. Díky aktivnímu pohybu se také úspěšně udržuje zdravá funkce celého těla. Schematicky se dá rozdělit na část, kterou známe, jako kostru - tvoří ji kosti a klouby a část, která s ní pohybuje - tvoří ji svaly a šlachy. Celé to řídí mozek a nervy.
   Energii dodává zažívací systém a kyslík dýchací soustava.
   Kostra. Pevný základ těla, který spolu se soustavou svalů umožňuje jeho pohyb a poskytuje ochranu vnitřním orgánům. Známe Lebku, páteř, hrudní koš, pánev a kosti končetin. Na kostře je popsáno přes 200 kostí. Pohyb pevných kostí je zajištěn díky kloubům – spojení dvou nebo více kostí plochami povlečenými chrupavkou.
   Kloub je obvykle tvořen kloubní hlavicí a kloubní jamkou uzavřenými do kloubního pouzdra. Někdy je mezi kloubní plochy kostí vložena ještě vazivová destička upravující funkci kloubu např. meniskus v koleně. Kloub umožňuje pohyblivé spojení kostí. Rozsah a typ pohybu je u každého kloubu jiný.
   Páteř je zvláštní část kostry. O její stavbě se zmíníme trochu víc v části o nejčastějších nemocech.
   Zajímavostí je český název, který pochází ze staročeského "pateř" podle "pater noster" - otčenáš, protože na páteři se střídají obratle a meziobratlové destičky jako kuličky na růženci. (slovo "páteř" se začalo v češtině používat v patnáctém století a je zajímavostí, že v příbuzných jazycích se tento výraz nepoužívá).
   Je součástí tzv. osového skeletu. Sahá od spodiny lebeční až do dolní části zad.  Její základní stavba je stejná u lidí zdravých i u lidí, kteří ji mají "pokřivenou", ale při prvotním kontaktu se tato chraterová vada bohužel často nepozná.
   Na kostech jsou svaly. Mají schopnost kontrakce (stažení). Přecházejí často ve šlachy, které se upínají na kosti. (největší a nejznámější je Achilova pata mezi svaly lýtka a patou). Nezabezpečují jen pohyb končetin a těla. Vyvolávají také pohyb vnitřních orgánů, vyvíjejí tlaky a napětí a tím vytvářejí i teplo. Činnost některých svalů podléhá vůli, jsou ovládány míšními nebo hlavovými nervy. To je řeč o svalech "kosterních", tzv. příčně pruhovaných, které většinou vidíme a díky nimž se pohybujeme (třeba známé "bicáky"). Když mluvím o svalech, musím se také zmínit o svalech hladkých. Hladké svaly tvoří součást stěny řady vnitřních orgánů, trávicí trubice, močového ústrojí, pohlavních orgánů, cév. Nepodléhají vůli a jsou řízeny autonomním (na vůli nezávislým, nervovým systémem). Srdeční sval je zvláštní typ svalu, který má vzhled a některé další vlastnosti podobné svalu kosternímu, nepodléhá vůli, ale díky specializovaným buňkám reguluje své stahy. Funkcí pohybového systému se zabývají ortopedi, fyzioterapeuti, nemocemi také další odborníci.


MUDr. Lukáš,dr@pomrtvici.cz, www.pomrtvici.cz