Poděkování

20.12.2013 17:29

Nejen koncem roku.

Během doby, kterou nyní převážně věnuji nejen CMP, ale pomoci i s dalšími nelehkými životními úděly, jsem se potkal s hodně lidmi. 

Samozřejmě se spolupacienty, kteří různě úspěšně bojují se svými chorobami. Také s jejich blízkými, kteří jsou také často velmi bolestně zaskočeni nastalou situací, ale také zdravými lidmi. Zvláště některým z nich bych chtěl moc poděkovat za pomoc. Pomoc, která podpírá nemocné při pokusech opět se smysluplně zařadit mezi zdravé. 

Pomáhají, jak mohou. Ať je to firma CNW s jejím majitelem, panem ing. Jiřím Smejkalem, která výrazně pomohla v rozjezdu tohoto webu, nebo Alpelephant (ředitel pan ing.Petr Koucký), který možností využití další rehabilitační pomůcky, jak podpořit nejen nemocný, ale i zdravý mozek v jeho schopnostech, ukázal další cestu, jak rehabilitovat. Je ale také mnoho organizací různých právních forem, většinou "neziskovek", které jsou oporou pro každého, kdo o to stojí. (ICTUS, První krok, Onkologický portál OSUDY ing. Jana Nachtigala a další, které uvádím v odkazech). Podařilo se mi navázat kontakty i s organizacemi, pečujícími o seniory /např. Senior Help+ paní Ivety Luxové/ a s pečujícími o další nepříjemnost, kterou jsou demence a tzv. Alzheimer /A. nadace a A. společnost/

Jim všem vyslovuji poděkování za pomoc. Hlavně za to, že jsou vůbec ochotni tyto lidi podporovat.

 Bez nich by to jistě nebylo vůbec jednoduché.

 

 

luk