PNS - Periferní Nervový Systém

01.12.2019 17:20

PNS

Čtete dobře. To není chyba a mnohým dobře známý PMS. Ani nemám na mysli "První novinovou službu". 

   Nervový Systém je MOZEK, MÍCHA A PERIFERNÍ SOUSTAVA NERVŮ. PNS je spojnicí mezi CNS (centrálním nervovým systémem) a cílovými orgány (svaly, kůže, klouby, smyslové a tělní orgány). V míše vedou tzv. míšní dráhy. Dráhy přivádějí jednak pokyny mozku do specifických buněk, jakýchsi přepojovacích stanic, ale také přenášejí informace z periferie, a z okolního prostředí. Odtud jdou obrovskou rychlostí do mozku, kde se zpracují, vyhodnotí, zvolí se nejvhodnější reakce a jdou zpět, jako nový pokyn.
   Všechny nervy, které jsou mezi míchou a periferními orgány, patří k PNS (perifernímu nervovému systému). Jdou ke svalům (také ze svalů), ale přinášejí i informace ze speciálních čidel o teplotě, bolesti, tlaku a kvalitách citlivosti (lechtání, škrábání, …), poloze těla a jednotlivých kloubů. To nám umožňuje mít kvalitní zprávy o vnitřním i vnějším prostředí, o všem, co nám dělá dobře, ale může i uškodit. O všem, co děláme, máme bezprostřední informace. Okamžitou zpětnou vazbu, která pomáhá zajistit správnou reakci na všechny tyto signály. Velká část je posílána do rozhodujících center v mozku.       Některé informace jsou však zpracovávány již na míšní úrovni a organismus tak může reagovat reflexně, podvědomě. Bez zásahu mozku. (Když se dotknete horkých kamen, také ucuknete, aniž byste o tom museli přemýšlet. Že jste se případně spálili, vám dojde teprve následně). Hodně pohybů děláme tzv. reflexně. Mnohdy o někom říkáme :"Ten má ale skvělé reflexy." (Někdo ale mívá bohužel "DLOUHÉ VEDENÍ", což je ale trochu jiný problém).

   Vytrvalým tréninkem tak dovedou sportovci (hudebníci, řemeslníci, …) "přesouvat" celou řadu činností do podkorových center. Nemusí se tak zabývat přemýšlením ani nad složitějšími pohyby a mohou se třeba věnovat čtení not, nebo celkovému sledování hry. Tím se stávají jejich dovednosti rychlejší a lepší. (třeba hráč stolního tenisu by jistě musel chvíli přemýšlet, než by laikovi dopodrobna vysvětlil jednotlivé fáze topspinového úderu). 
   Rehabilitace je vlastně takové hledání a učení se posloupnosti pohybu. Zprvu nad ním musíme přemýšlet, později je již vykonáván automaticky. (Malé dítě se musí naučit lžíci používat, dospělý to umí "automaticky", aniž by o tom přemýšlel).
   Z míchy vystupují jednotlivé nervy nervovými kořeny a současně přicházejí ty "signalizační". U zdravého jedince mívají shodný průběh. "Obstarávají" stejné svaly, stejné kožní okrsky. Tohoto využívají při vyšetření lékaři, především neurologové. Příkladem může být populární ťukání kladívkem do oblasti kolene, které dovede prozradit ledacos o umístění poruchy. Podle toho lze usuzovat, kde je jaká chyba. O některých nejčastějších si povíme příště.


MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz