PEVNÝ BOD - co je nezbytné pro úspěšnost rehabilitace ?

01.06.2012 17:08

Nádherný den Vám přeji. Předpokládám, kdo čte tyto řádky, si nádherný den přeje především. Včetně toho hlavního … a to zdraví. Tomu se trochu více věnuji v samostatném článku, teď chci trochu více psát o „bodu“. Tedy záchytném. Je známo rčení Archiméda, který prohlásil: „Dejte mi pevný bod a pohnu vesmírem“.  

   Ocitne-li se člověk náhle, mnohdy na pokraji přežití, je jako topící se, visící nad propastí. V prvních chvílích se potřebuje zachytit. Třeba něčeho, jako toho pověstného „stébla“, či „okraje propasti“. Tady je podobnost s oním „pevným bodem“, o který žádá Archimédes. Je-li člověk v úzkých, je potřeba mu takovou pomoc nabídnout. Být nablízku, protože zpočátku si to nemocný nemusí uvědomovat. Zprvu není možná schopen kvalitu, ani užitečnost nabízené podané ruky rozpoznat, ocenit.     

    Přesto vytrvejte.

   Ta opora, o které hovořím, by měla být zejména psychická (v rehabilitaci nabývá i praktické podoby,…o tom třeba v článcích o  rehabilitaci).  Pro úspěšný návrat je nezbytné, velmi posilující, takovou oporu cítit. Pacient se pak více snaží, má motivaci. Motivací se často stává perspektiva využití znalostí a dovedností doposud nastřádaných. Nebo i objevení schopností jiných, které by mohly pacienta udržet mezi námi. Nová činnost se může zprvu jevit jako nevýznamná, úsměvná, „pod úroveň“ dosavadních schopností (člověk, který doposud např. vedl velkou firmu nebo  pilotoval letadla , se učí znovu mluvit, číst, psát, počítat a v rámci ergoterapie těžko zvládá otáčení knoflíkem, skládání kostiček, no dělání věcí, které dříve zvládal „levou zadní“). Je však Někým, kdo něco umí a může mu to velmi pravděpodobně zvýšit sebevědomí, pocit již zmiňované potřebnosti.

Přizpůsobení se nastalé situaci je značně obtížné a nabídnutí nebo „spolunalezení“ pevného „bodu“ je nesmírně důležité. Proto považuji za příjemné, když existují organizace, jako je CEREBRUM a ICTUS. Sdružují tyto nemocné a jejich rodinné příslušníky. Pomáhají nalézt tu nutnou sebedůvěru, ten „PEVNÝ BOD“.

Mnoho štěstí a trpělivost . . . a DĚKUJI ZA VŠECHNY, že se staráte.

Václav