Péče není taková, jaká by asi měla být !!!

21.10.2012 13:34

 Jaká by měla být ? To většinou nyní zajišťují sestřčky, které vystudovaly SZŠ, zakončenou maturitou. Během čtyřletého studia, jehož součástí je dosti intenzivní praxe, získaly dost teoretických i praktických návodů, jak o pacienta pečovat. Do toho vstoupilo ale nové opatření (podle EU), které by mělo (?) do budoucnosti přinést zlepšení. Stávající sestřičky měly ke svému povolání trochu jiný vztah. Šly tuto školu studovat již s cílem o nemocné se starat. Nynější novela dovolí "odbornější přístup" absolventům  maturity jakéhokoliv zaměření po ukončení studia v rámci vysoké školy. Toto téma teď ale řešit nechci. Pokud  zlepšení přinese, jedině dobře. 

   To, co Vám tedy na přístupu zdravotnického personálu vadí, či schází, má příčiny většinou jinde. Ano, mnohdy jde o lidské selhávání, ale často dělají, co mohou, ale víc to nejde.

Nejčastějším důvodem je, že jich je nedostatek. Potom často slouží jedna sestřička na celé oddělení se 70 pacienty. Pak je téměř nemožné, aby všechny alespoň ohlídala. Můžeme být rádi, že to dělá a že vůbec své "základní povinnosti" zvládne. Oceněna platem, který je i v mnohonásobcích nižší, než příjmy . . . (záměrně nebudu konkrétní)

To sice může být jedna ze závažných příčin, ale to bychom se dostali asi jinam.

Už teď by funkci staniční sestry měla vykonávat pouze sestra, která má VŠ nadstavbu. Lze tedy předpokládat, že by základní postupy měla znát. Všechny Vaše případné připomínky tedy řešte s ní.

 

p.s. Když jsem se po zvládnutí akutních stadií bavil s kolegyní, zeptala se, proč jsem se nenechal přimout k nim na neurologii. Ihned si ale odpověděla sama: "...ale ta péče..., dobře jsi udělal, že jsi byl jinde".

Dodnes mám však kritické poznámky i k tomu "jinde".

 

Přeji Vám péči, jaká by měla být  

 

luk