Osobní setkání

17.02.2020 22:52

   Staráte se o blízkého po cévní mozkové příhodě, nebo jakémkoliv jiném poškození mozku?
CEREBRUM2007 zahájí v březnu 2020  přednášková setkání, kde vám pomůžeme vyřešit problémy, spojené s touto péčí. Využijte jedinečnou příležitost slyšet osobní zkušenost lékaře - neurologa, který se před deseti lety stal díky cévní mozkové příhodě pacientem.
   Mé vlastní prožitky vám pomohou pochopit duši člověka, kterému se náhle zhroutil celý svět. Blok se bude skládat vždy ze tří samostatných přednášek v trvání zhruba 2 hodiny. Pochopitelně bude možnost dotazů a následně i praktických rad v konkrétních situacích. Bude možné domluvit se na osobní setkání -konzultaci.
První blok bude probíhat v KLUBU SENIORŮ KŘIŽÍKOVA 10.3. , ZAČÁTEK 14:00 "Příčny a následky poškození mozku"                                              
                                      v KLUBU SENIORŮ BULOVKA     16.3. , ZAČÁTEK 14:00 "Fungování rodiny a změny chování po poškození mozku"                    
                                      v KLUBU SENIORŮ BUREŠOVA   23.3. , ZAČÁTEK 14:00 "Možnosti domácí rehabilitace"

Která témata budeme probírat?
                Jaké jsou příčiny poranění mozku?
                Jaké následky poranění mozku má?
                Jaké lze očekávat zlepšení?
                Jak mohu pomoct, je-li ještě v nemocnici?
                Jaké změny v chování nemocného mohou nastat?
                Jak se v takovém případě zachovat?
                Jak může nemoc změnit dosavadní život nemocného?
                Jak se změní fungování celé rodiny?
                Kdy se mohu o blízkého starat doma?
                Jak mohu účinně pomoct?
                Možnosti domácí rehabilitace
                               Jak cvičit hybnost?
                               Jak cvičit paměť, orientaci, logické myšlení, řeč?
                               Jak se vyrovnat s psychickými změnami?
                Na jakou pomoc od státu mám nárok?
                Kde mi pomohou ve chvíli, kdy je již doma (Neziskovky, Státní instituce, Rehabilitační zařízení,...)?
                Součástí budou samozřejmě témata z oblasti sociální (finanční možnosti v péči o nemocného rodinného příslušníka, invalidní důchod.

Případné další konkrétní dotazy pošlete přímo na moji adresu dr@pomrtvici.cz s poznámkou PŘEDNÁŠKA