Oko 2 - trochu podrobněji, ale stále srozumitelně - 2. část

09.12.2019 15:59

Oči nejsou jen obyčejné koule, které na nás druhý valí, nebo koulí. Samým údivem, či překvapením až vypadávají. Některé dívky jsou nás dokonce schopny svýma krásnýma očima uhranout. Oko je ale především velice složitý orgán. Zachycuje světlo, paprsek od předmětů okolo nás. Tyto informace jsou velmi pečlivě a složitě zpracovávány a dávají nám tak přehled o dění kolem.

   Pokud se je člověk naučí dobře vyhodnocovat, dokáže kromě základních sdělení také číst, porozumět třeba řeči těla druhých a vnímat pestrost světa. Umožňuje nám prostě žít lépe. Základem je hlavně dobrá průchodnost světla. Paprsek světla prochází rohovkou, zornicí, čočkou a nakonec zadním očním segmentem, vyplněným transparentním sklivcem. Za duhovkou je zadní komora oční. Uprostřed duhovky se nachází centrální otvor (zornice), který funguje, jako clona ve fotoaparátu. Nakonec se světlo láme na čočce a obraz dopadá na sítnici. Sítnice (vnitřní tenká vrstva oka obratlovců). Její hlavní funkcí je snímání a předzpracování přicházejících světelných signálů a jejich bezchybné předávání očním nervem dále do mozkových center. Mohli bychom ji přirovnat senzoru v digitálním fotoaparátu. Je si také možno představit tzv. cameru obscuru
   Nyní se velmi krátce zmíním o dvou častých problémech vidění - dalekozrakosti a krátkozrakosti. Dalekozrakost, (hypermetropia, příp. hyperopia) je oční vada, při které se paprsky světla, usměrněné čočkou, nejsou schopny setkat na sítnici (jdou jakoby za sítnici) a nevzniká tedy ostrý obraz. Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat úpravou tvaru čočky (akomodací), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatné vidění postiženého blízko umístěných předmětů. Napravuje se brýlemi se spojnou čočkou. Krátkozrakost (myopia) je oční vada, při které se paprsky světla, usměrněné čočkou, sbíhají už před sítnicí a na sítnici nevzniká ostrý obraz. Zpravidla je na příčině příliš "dlouhé oko", výjimečně je důvodem zvýšená lomivost optického aparátu oka. Hlavním projevem je špatné vidění vzdálených předmětů. Myopie se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou. Dalekozrakost je tedy jejím opakem. Kromě brýlí je možné myopii korigovat také kontaktními čočkami nebo některou z metod oční chirurgie.    
   obrázekhttps://www.wikiskripta.eu/w/Oko_(biofyzika)

  Nakonec dvě zajímavosti.

Proč nám nesvítí oči, jako kočce? Za to může tzv. tapetum lucidum, vrstva buněk, nacházející se na cévnaté vrstvě za sítnicí, které odrážejí dopadající světlo. Tato schopnost způsobuje charakteristický zlatozelený svit, který lze v očích kočky za šera pozorovat.
Ta druhá je, že v naprosté tmě by žádné zvíře nemohlo vidět. K tomu je třeba alespoň trochu světla. Příště vám povím o šedém a zeleném zákalu, případně o jiných problémech.
Opakuji, že oko je "brána do duše". Očima prý získáváme až 80% informací.
 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz