Oběhový systém

12.01.2020 16:00

   V minulých dílech jsme si přiblížili funkci kůže, dýchacího a trávicího systému. Jejich úkolem je také příjem a úprava látek, důležitých pro život. Když je do těla dostaneme, je potřeba je rozvést k cílovým orgánům. V tom má svoji nezastupitelnou úlohu oběhový systém - soustava. Slouží zejména k přesunu živin a plynů do tkání a odpadních látek z tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.
   Celý systém je, velmi zjednodušeně řečeno,"čerpadlo"- (SRDCE) a "rozvodná soustava hadic a hadiček" (CÉVY). Proudění krve (60ml/kg hmotnosti člověka = 4-6 litrů) zajišťuje srdce. Složitý svalový orgán, který pracuje celý život, jako neúnavná pumpa. Průměrně 60-80 stahů (tepů) za minutu, kdy posílá do těla asi 60 ml krve s novými zásobami. (U trénovaných jedinců bývá tento objem vyšší a rovněž se liší i počet tepů za minutu, jako reakce na zvládání zátěže. U zdravého jedince se uvádí zdravá maximální tepová frekvence 220-věk). S kardiovaskulárním (srdečněcévním) systémem úzce souvisí i lymfatická soustava. Je to síť mízních cév a mízních uzlin, což je něco, jako systém "čistících" filtrů. O jejich funkci si blíže povíme u "nemocí". Krevní oběh má dva důležité okruhy - malý a velký.
   Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do plic. (Jediná céva, které se říká "tepna", ačkoliv vede odkysličenou krev, je tato céva. Dohodlo se totiž, že cévy, které jdou ze srdce, se budou jmenovat "tepny"). Z plic je přiváděna okysličená krev do levé síně srdeční. 
   Velký oběh začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla. Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci. (A pokračuje tak celoživotní koloběh - malý oběh - velký oběh - cílové orgány - malý oběh . . .) Z tzv. nepárových orgánů je krev přiváděna skrze "mezistanici" - játra. (O játrech a jejich funkci jsem psal v rámci zažívacího systému). "Nabere" užitečné látky, zbaví krev mnoha škodlivin a pokračuje do srdce.
   Ve velmi nádherné době - očekávání přírůstku do rodiny se vytváří ještě jeden, dočasný oběhový systém, tzv. fetální - plodový. Jako značně prokrvený orgán vyroste v děloze placenta. Tvoří jakési zásobovací a komunikační centrum mezi budoucí maminkou a plodem. Zejména dodává výživu, včetně kyslíku a odvádí vše nevhodné. Toto období je i nesmírně náročné, protože rostoucí človíček je stoprocentně závislý na všem, jak se máma chová (Nejen, co jí. Ale i jestli kouří. Zda je ve stresu, nebo v pohodě. Jestli bere nějaké léky, nebo dokonce drogy,...). Po porodu zůstává každému památka v podobě pupíku.
   Důležitá poznámka - Všeobecně se ví, že tepenná (okysličená) krev je světlejší a vystřikuje rytmicky synchronně s tepem. Žilní (odkysličená) krev je naopak tmavší a z poraněné rány vytéká. Ztráta krve, kdy již dojde k bezprostřednímu ohrožení života, je individuální. Obecně je to asi 40% celkového množství. Tedy 1,4 - 2,4 litru.

 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz