NEBEZPEČÍ OPAKOVÁNÍ MRTVICE

24.10.2012 22:07

 

Jak píšu v článku o mrtvici, příčiny tohoto poškození mozku jsou různé. Je pochopitelné, že i možnost jejich opakování, nebo zhoršení je rozdílné a hodně individuální. Zvláště záleží na  včasnosti  lékařského zásahu a jeho kvalitě. Je také velký rozdíl mezi lidmi. "Stejná" mozková příhoda může probíhat odlišně. Mozek je tak složitý, že zasažená oblast není nikdy stejná, rozsahem i intenzitou. Také celkový průběh moc závisí na nemocném samém. Jak se se vším vyrovná on sám - vědomě i podvědomě. Na případné recidivě se také podílejí eventuální přidružená onemocnění (cukrovka, vysoký TK, kouření, obezita, další choroby a dosavadní celková kondice). Dalšími faktory i na úspěšnosti rehabilitace jsou věk, sociální zázemí a kvalita aktivit před mrtvicí.

   Je-li tedy primárně člověk činný , duševně aktivní s , léčba je zahájena včas, je prováděna kvalitně, dobře probíhá rehabilitace, je podporován, najde-li brzy smysluplnost budoucnosti a ochotně dodržuje pravidla prevence, je velmi pravděpodobné, že tato choroba neudeří znovu .

Je to velmi složitá skládanka okolností a nikdo zodpovědný stoprocentní prognózu neřekne.

 

luk