Naslouchání - pusu máme jednu, a uši dvě - proč asi ?

06.06.2012 19:08

NASLOUCHÁNÍ

Neznamená jen poslouchat. Naslouchání je něco víc. Je to aktivní vnímání sdělení, která jsou určena nejen nám. Jsou to i signály okolí, které můžeme vnímat nejen ušima. Aktivní znamená, že je nejen přijímám. Ale že o nich i přemýšlím. V tu chvíli se z prostého toku sdělení stávají informace. Často velmi cenné informace. Podle mne je zásadní rozdíl mezi sdělením a informací. Sdělení je to, co i třeba vnímáme. Informací se to stává teprve v okamžiku, kdy s ním začneme nějak pracovat.  Naše pomoc druhému, ale i postoj k jeho trápením může být tak mnohem lepší a účinnější. Vyžaduje to však více soustředění a trpělivosti. Abychom  naslouchali.

luk