Mrtvice

10.04.2012 18:05

Mrtvice

děsivé slovo v češtině. Plně však vystihuje jeho obsah. I když podle statistik údajně umírá v posledních letech méně lidí, její četnost je stále vysoká a VYTRVALE,  je to 2. (druhá ) nejčastější  příčina úmrtí. Ten, kdo má štěstí a přežije, je většinou oproti dosavadnímu žití nějak omezen. (tomuto tématu se věnuji jinde a je hlavní motivací k založení tohoto webu – POMOC ).  Protože velmi nepříznivě ovlivní jak nemocného, tak rodinu, je třeba se této nemoci- postižení věnovat více.

Trochu teorie ( jsem sice neurolog, ale nečeká vás nic složitého )

Odborně řečeno CMP (cévní mozková příhoda ) má již ve svém názvu ukrytu příčinu tohoto stavu. Vždy tento NÁHLÝ stav souvisí se špatným zásobením mozkové tkáně živinami a především kyslíkem. Protože přívod živin a kyslíku ZÁVISÍ NA KVALITĚ CÉVNÍHO ZÁSOBENÍ, je třeba hledat původ v tomto systému. Srdcem počínaje a mozkovou tkání konče. Tzn., že příčinou CMP může být cokoliv, co fungování tohoto zásobení naruší. Mohou to být srdeční choroby(infarkt,porucha, ucpání  či zúžení cév (např. aterosklerosa, zánět, vmetek/embolus/, kouření), porušení cév (prasklá výduť, krvácející změněné cévy v tzv. malformaci ), vysoký tlak, nádor. Příčinou ale může být také zúžení cév při enormním náhlém stresu, ale i dlouhodobější deprese (známá jsou rčení: „Až ho z toho kleplo“, „STRACHY se mu sevřelo srdce", ,,STRACHY zbledl", "krve by se v něm nedořezal" … ). Podobná  rčení jsou známa většinou u postižení srdce,… ale, proč by nemohly mít platnost i u mozku. Lékaři také dělí CMP na tzv. ischemické ( nedostatek kyslíku) a hemorhagické ( krvácivé). Při obou typech však dochází k poškození mozkové tkáně, rozličných oblastí, jednotlivých spojů- proto ty poruchy různých funkcí a orgánů. I proto je každý jinak postižen ( i rehabilitace, náprava, . . .  probíhají u každého JINAK ). Člověk se nám může zdát pouze“divný“, lehce zmatený, desorientovaný, agresivní (stačí pár jednoduchých otázek, nebo prosba o vykonání jednoduchého pohybu, grimasy a sledovat  správnost  jejich vykonání). Může budit dojem opilého. Je prostě jiný, než ostatní. V horším případě se objevuje viditelnější příznak – špatně se obléká, padají mu předměty z ruky, produkuje nesmyslnou řeč, nebo jen nemůže najít správné výrazy.  Ještě závažnější je porucha  vědomí , pád na zem, ochrnutí rukou, či nohou, pomočení se, pokálení se. V KAŽDĚM případě je NUTNÉ OKAMŽITĚ volat záchranku ( i kdyby se nakonec ukázalo, že jde opravdu o opilce, za těmito stavy se mohou skrývat i další závažné choroby).

 

luk

Nastavení