Mrtvice- co to je?

08.07.2012 18:00

   Mrtvice je označení stavu, kdy nějaká tkáň v souvislosti s horším, nebo úplným  přerušením toku důležitých živin pracuje špatně.

 Člověk se začne chovat „jinak“. Jeho chování je odlišné od normálu. Kromě poměrně známých projevů znehybnění končetin, to může být NÁHLÁ změna komunikace, desorientace místem, datem, osobou (nepoznává druhé, nepamatuje si nejbližší, neví, co je za den, neví, kde je,…), nepoznává běžné předměty (např. klíče, tužku,…), neví, co s nimi. Nezvládne běžné úkony, vypadávají mu předměty z rukou (hrníček, sklenice,…). Může být, jako opilý, zmatený, bloudí, …

    Může následovat pochopitelně dramatičtější a mnohdy bolestnější vývoj a proto JE NUTNÉ IHNED VOLAT LÉKAŘE. Čím dříve, tím lépe. JDE O SEKUNDY. Mozek je na přívodu živin velmi závislý.

   Postižená tkáň je totiž ohrožena trvalým odumřením. V lepším případě dochází během několika hodin, či dní k úplné nápravě. Člověk vypadá a chová se, jakoby se nic nestalo. To je sice skvělé, zároveň však zákeřné. Postižený se mylně domnívá, že nebezpečí je zažehnáno, že není třeba se již obávat. Že nejsou nutná preventivní opatření. Příčina se však může opakovat a pak je riziko i horších poškození. Trvalejších a s třeba s dlouhodobými následky. Podrobněji můj článek „mrtvice“.¨

luk