Má témata . Ptejte se! To, co prožijete, může pomoct dalším !

05.07.2012 10:15

To nejsou jen má témata !!! Jsou to především komplikace na cestě všem, kteří směřují ke zdraví. Trápí skoro všechny nemocné i zdravé.

 

Nádherný den VÁM přeji.

Taky jste ho sledovali.

   Spíše, než diagnozy, mne zajímaly lidské příběhy (většina z diváků stejně nerozumí tomu, co ti zdravotníci povídají ). Radosti a utrpení běžného dne. Často spojené s velmi vážným onemocněním. Změna dosavadního života, někdy zastávka s dalším dobrým startem. Někdy konec zdejšího bytí. I to sem patří.

Nechtěl jsem se stát tak brzo pamětníkem, ale koloběh mého života mě zastavil, výrazně zpomalil. Jsem tedy nucen více čerpat z toho, co jsem zažil. A pozorovat (dívat se a  poslouchat). Přemýšlet o jiné cestě. V tomto okamžiku, který je většinou pěkně dlouhou dobou. Hlavou mi běhají různá témata. Proto by bylo dobré, kdyby jste napsali, co chcete vědět, objasnit, co Vás zajímá, s čím chcete pomoci. Vaše dotazy a mé odpovědi na ně mohou pomoci i druhým.

 

luk