Krev

20.01.2020 23:37

   "Živiny a kyslík jsme do těla dostali. Zažívacím a dýchacím systémem.
   K jejich distribuci v organizmu je uzpůsoben krevní oběh. Z názvu je jasné, že nosičem je krev. Krev je kapalná, hodně lepkavá cirkulující tkáň, složená z tekuté plazmy a buněk (červené a bílé krvinky, krevní destičky). Medicínské termíny souvisící s krví často začínají na hemo- nebo hemato-, což je odvozeno z řeckého slova haema znamenajícího „krev“.(z téhož důvodu je název "hemeroid" nesprávný - správně je "hemoroid" - ať Vás nerozhodí, že televize, tisk i internet používá to chybné).

Hlavní funkce krve je dopravovat živiny (kyslík, glukóza) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. kysličník uhličitý a kyselinu mléčnou). Krev také transportuje buňky (leukocyty - bílé krvinky, abnormální (ty, co by tam správně být neměly, třeba nádorové buňky- takto vznikají tzv. metastáz(nikoliv metastáze - ty neexistují) a různé substance (aminokyseliny, tuky, hormony) mezi tkáně a orgány. Nejběžnější krevní buňkou je červená krvinka čili erytrocyt (z řeckého erythros – červený a kytos – buňka). Její funkcí je zejména přenášení kyslíku z plic do tkání. Obsahují červené krevní barvivo hemoglobin, které kyslík váže. Vznik červené krvinky trvá zhruba sedm dní a její životnost je 100–120 dnů.
   Nesmírně důležité jsou krevní skupiny. Krevní skupiny
a jejich rozdělení a objev je spojován s českým lékařem Jánským (jeho plaketou jsou odměňováni zasloužilí dárci krve). Objevení krevních skupin výrazně pomohlo záchraně životů a rozvoji chirurgie.
   Rozlišujeme skupiny A, B, AB a 0. To je základní dělení. Podle přítomnosti dalších znaků (např. poměrně známého Rh faktoru) je ještě podrobnější dělení. V běžné praxi se však používá to základní s vyjádřením, zda je, nebo není přítomen "Rh faktor" (Rh plus, nebo Rh minus).
   Krev označovaná jako "A" má červené krvinky, které na svém povrchu nesou antigen A. Je to antigen krevní skupině A vlastní, ale ostatní krevní skupiny (ne všechny, viz dále) na něj „útočí“. Dále obsahuje protilátky anti-B (protilátky "proti B “).
   Krevní skupina "B" obsahuje antigen B a protilátky anti-A.
   Krevní skupina "AB" obsahuje antigen A a antigen B. Nenese však žádné protilátky. Je tedy univerzální příjemce.
   Krevní skupina "0" nenese antigen a nese protilátky anti-A a anti-B. Je tedy univerzálním dárcem. Nese však protilátky anti-A a anti-B, proto může přijímat pouze 0.
Dokonalé poznání krve je velmi složité a proto se i v této oblasti vyvinul velmi specializovaný obor, kterým vládnou hematologové.

 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz, www.pomrtvici.cz